BREZPLAČNO SVETOVANJE NA DOMU

Brezplačna poštnina nad 100€

Košarica

0 0,00 

NAGRADNA IGRA "PREMIUM IZDELKI EKOZEN"

Nagrade:

Ekozen volneni izdelki

1 x Ledvični pas- volnen

Ekozen volneni izdelki

2 x Volneni vložki za čevlje

Vnesite svoje podatke in sodelujte v nagradni igri.PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Splošne določbe

Ta pravila in pogoji opredeljujejo sodelovanje v nagradni igri »Premium izdelki EkoZen« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki bo potekala od 1.12.2022 do 31.12.2022.

Pravila sodelovanja v nagradni igri bodo objavljena na naslovu ekozen.si pred začetkom nagradne igre in bodo dostopne vsaj še en mesec po zaključku nagradne igre.

Organizator nagradne igre je podjetje Branko Rataj s.p., Vorohova ulica 32, 2345 Bistrica ob Dravi (v nadaljevanju: organizator).

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da se v času od 1.12.2022 do 31.12.2022 na spletni strani ekozen.si s svojim imenom, priimkom, naslovom in telefonsko številko prijavi k nagradni igri.

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro lahko pišete organizatorju na elektronski naslov info@ekozen.si.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči posameznik potrjuje, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in da se z njimi strinja.

Trajanje in lokacija nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od 1.12.2022 do 31.12.2022 na spletni strani ekozen.si.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke EkoZen.

Kdo in kako lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več, ki se na spletni strani ekozen.si prijavijo s svojim imenom, priimkom in telefonsko številko. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Posameznik, ki se bo v določenem obdobju prijavil k nagradni igri, bo po koncu nagradne igre prejel telefonski klic, s katerim ga bo organizator obvestil o rezultatu nagradne igre.

Izbor nagrajenca

Med prijavljenimi, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri, bo dvočlanska komisija organizatorja do 15. 1. 2023 z naključnim žrebom izbrala tri (3) sodelujoče, ki so se prijavili k nagradni igri.

Komisijo nagradne igre sestavljata: Branko Rataj in Bernarda Rataj.

Odločitev komisije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.

Nagrajenci bodo obveščeni po telefonu na telefonsko številko, ki so jo zapisali ob prijavi k nagradni igri. Nagrajenci bodo z imenom in priimkom objavljeia na spletni strani ekozen.si in na Facebook strani blagovne znamke EkoZen.

Nagrada in način prevzema nagrade

Nagrade za izžrebane sodelujoče so:

2 x Volneni vložki za čevlje

1 x Ledvični pas- volnen

Nagrajencem bo nagrada poslana po pošti ali izročena osebno.

Nagrada je izdana na ime in ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča. 

Nagrajenci bodo o nagradi, pogojih (časovnih rokih in drugih pogojih) in načinu prevzema nagrade obveščeni po telefonu, ki so ga vpisali na kupon za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrajenci bodo za prevzem nagrade organizatorju dolžni posredovati naslednje podatke:

ime in priimek

telefonska številka

naslov stalnega prebivališča

davčna številka

Če organizator v roku 28 dni od trenutka, ko nagrajencu pošlje obvestilo o tem, da je bil izbran, iz kateregakoli razloga (npr.: nagrajenec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov nagrajenca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

V primeru, da nagrada presega vrednost 42 EUR, bo organizator za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

se ugotovi, da je sodelujoči v anketi sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o ponudbi organizatorja, vzorčenja in statistične obdelave podatkov. 

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da ga organizator lahko pokliče v zvezi s ponudbo organizatorja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v anketi za namene neposrednega trženja, in sicer po e-pošti na naslov info@ekozen.si ali pisno na naslov organizatorja: Branko Rataj s.p., Vorohova ulica 32, 2345 Bistrica ob Dravi. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve. 

Organizator bo hranil osebne podatke sodelujočih, posredovanih v sklopu posameznega kviza še 365 dni po poteku nagradne igre.

Nagrajenec organizatorju dovoljuje objavo svojega imena in priimka v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

(ne)resničnost podatkov, ki jih v kupon vnese sodelujoči, 

vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v anketi. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v anketi.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani EkoZen in na spletni strani ekozen.si.

Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na info@ekozen.si.

 

Bistrica ob Dravi, 1.12.2022

    0
    Košarica
    Vaša košarica je praznaNazaj v trgovino